Lektor Polismyndigheten

Lektor i Beteendevetenskap på Polishögskolan och Verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten

Som utbildare och utvecklare av kurser inom Polismyndigheten har jag utöver sömn och prestation bland annat utbildat inom förhörsmetodik, förhandling, pedagogik, psykisk ohälsa, krishantering, gruppdynamik, konflikthantering, kommunikation och handledning av polisaspiranter.

Blåljus