Sömnforskning

PHD (FIL. DR.) MEDICINSK VETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET

Som sömnforskare är det trötthet och människans förutsättningar och begränsningar i olika situationer som jag belyser. Det handlar bland annat om oregelbundna arbetstider, stress och sjukskrivningar. Mitt samarbete med sjökaptener inom marinen, transatlantiska piloter, poliser, skiftarbetare, kontorsarbetare och elitidrottare syftar till att maximera prestation. Dessa personer ska kunna ta bra beslut i pressade situationer utifrån sina förutsättningar.

Avhandling KI